Historia zaawansowanej analizy zamówień w firmach sięga prawie dwóch dekad. Na przestrzeni tego czasu obserwowaliśmy głęboką adaptację rynku do szerokiej gamy rozwiązań technologicznych. Podsumowując tę ewolucję, nowe oczekiwania w obszarze analizy zamówień zostały rozbudzone przez zmiany w obszarze IT, zarządzania danymi, nowymi narzędziami oraz technologią. Takie rozwiązania jak: in-memory computing, Big Data – od strony baz danych, serwerów oraz rozwiązania mobilne i rozmaite rozwiązania będące „końcówkami/terminalami” dla użytkowników, które w łatwej, czytelnej i przyjaznej formie prezentują oczekiwane zestawienia. Wygenerowało to dużą liczbę użytkowników końcowych korzystających z coraz powszechniejszych i łatwiej dostępnych narzędzi analizy zamówień.

Oczekiwania użytkowników zaczęły dążyć w kierunku bardziej skomplikowanych zestawów danych. Na szczęście, ograniczeń nie nakładają już dziś rozwiązania IT. W zasadzie oferowane rozwiązania mogą sobie (przynajmniej teoretycznie) poradzić z każdym wolumenem danych oraz dowolnym ich zestawieniem. Największym hamulcowym w tym, jak firmy tworzą analizy w obszarze zamówień, nie jest brak wiedzy czy ograniczenia softwarowe, a raczej problem ze zdefiniowaniem tego, co firmy chcą uzyskać, czyli jaki cel mają spełnić przygotowane analizy.

Można sobie wyobrazić trzy scenariusze, którym podporządkowane będą oczekiwania wobec analiz:

  1. Pierwszy scenariusz to skupienie się na celu, jakim jest maksymalne obniżenie kosztów – co za tym idzie podporządkowanie temu celowi zarówno narzędzi jak i procedur. Wchodzi tu w grę np.  analiza rynków on-line vs wolumeny zakupowe, analiza realizacji aktualnych umów ramowych, analiza generowanych oszczędności itp.
  2. Drugi scenariusz opiera się na odciążeniu pracowników od wykonywania codziennych czynności operacyjnych. Analiza ma być pomocna przede wszystkim  pracownikom w wykonywaniu powtarzalnych zadań.
  3. Trzeci scenariusz to po prostu oddanie narzędzi w ręce najbardziej doświadczonych użytkowników i zdanie się na ich wiedzę, doświadczanie i umiejętności w kwestii projektowania i wykorzystania analiz.

Wybór właściwego dla danej sytuacji scenariusza jest sprawą podstawową. Można sobie wyobrazić sytuację, gdzie w ramach jednej organizacji lub tylko jednostki organizacyjnej zostanie wyprawowany zupełnie nowy scenariusz będący syntezą w/w. Dwa pierwsze scenariusze zorientowane są na działania operacyjne i obniżenie kosztów. W pierwszym przypadku bezpośrednio, w drugim pośrednio. Trzeci scenariusz może dynamicznie ewoluować modyfikowany przez „key userów” i spełniać różne cele w zależności od potrzeb.

Obecnie nowe rozwiązania zdecydowanie idą w kierunku wariantu trzeciego i jego pochodnych. Narzędzia IT są ukierunkowane na projektowanie raportów analitycznych po stronie biznesu, przez pracowników, którzy są bezpośrednio beneficjentami wyników ich działania. To co kiedyś leżało w gestii departamentów IT – projektowanie, oprogramowanie raportów, kostek danych analitycznych w narzędziach typu OLAP itp.- teraz jest przeniesione bezpośrednio do odbiorców. Jest to możliwe dzięki znacznemu uproszczeniu mechanizmów obróbki danych analitycznych.

Podobne