Na stronie UZP dostępny jest raport z wynikami kontroli zamówień, przeprowadzonych w 2013 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ze środków Unii Europejskiej. Kwestia zamówień publicznych współfinansowanych przez Unię Europejską, jest o tyle ciekawym zagadnieniem, że „dotyka’’ podmiotów, które na co dzień nie mają obowiązku stosować ustawy PZP. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że zakupy realizowane „biznesowo’’ wciąż różnią się znacznie od tych w sektorze publicznym. Dlatego też przyznaję, że do przeanalizowania raportu zabrałem się z gotową tezą: podmioty, które zwykle nie stosują ustawy PZP na pewno napotykają na problemy, korzystając z niej od „święta’’, a więc wyniki kontroli nie będą optymistyczne.

Jak to wygląda w praktyce? W 2013 r. Prezes Urzędu przeprowadził 256 kontroli zamówień współfinansowanych ze środków unijnych (w 2012 r. – 232 kontrole). Łączna wartość objętych kontrolą zamówień wyniosła ponad 41 mld zł. W 138 kontrolach (54% z 256) nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP. Przy czym absolutna większość takich przypadków (133) dotyczyła największych zamówień, o wartości równej lub przekraczającej 10 mln euro dla dostaw i usług oraz 20 mln euro dla robót budowlanych.  W 118 skontrolowanych postępowaniach (46% z 256) stwierdzono naruszenia ustawy PZP, w tym 67 kontroli (26% z 256) wykazało naruszenia nie mające wpływu na wynik postępowania, natomiast 51 kontroli (20% z 256) wykazało naruszenia mogące mieć wpływ na wynik postępowania. To oznacza, że zdaniem UZP, 20 % skontrolowanych zamówień jest potencjalnie zagrożonych unieważnieniem postępowania, a co za tym idzie także koniecznością zwrotu pozyskanego finansowania. Finalnie taki los spotkał 16 postępowań, w przypadku których zawiadamiano rzecznika dyscypliny finansów publicznych lub wnioskowano o nałożenie kary pieniężnej oraz o wystąpienie do sądu w celu unieważnienia umowy.

W kontekście tych wyników, muszę zrewidować swoją tezę. Rażące naruszenia zamówień publicznych dotyczą około 6% skontrolowanych postępowań. Pozostaje tylko otwarte pytanie, czy ten wskaźnik to większa znajomość zamówień publicznych, czy widmo sankcji finansowych?

Aby nie było zbyt różowo, można tylko dodać, że liczba kontroli, które nie wykazały żadnych naruszeń ustawy PZP, zmniejszyła się z 64% wszystkich przeprowadzonych kontroli w 2012 r. do 54% w 2013 r. W większości były to jednak przypadki błędów proceduralnych (brak odpowiedniego pisma, nieprzestrzeganie ustawowych terminów), które nie miały bezpośredniego wpływu na wybór dostawcy.

Podobne