Nacisk na obniżanie kosztów i zwiększanie wydajności sprawił, że kupujący stali się bardziej skłonni do nawiązywania współpracy z ograniczoną liczbą dostawców i standaryzacji produktów – zwłaszcza w obszarze kluczowych zakupów, gdzie zabezpieczenie jakości i czasu dostawy są niezwykle istotne. Cross Sourcing i Dual Sourcing pozwalają nabywcy na znalezienie równowagi pomiędzy optymalną do zarządzania i monitorowania liczbą dostawców, a zachowaniem niezależności i przewagi negocjacyjnej.

Przy okazji opisywania strategii Single SourcingMultiple Sourcing, przywołałam przykłady zarządzania źródłami dostaw przez japońskie przedsiębiorstwa, w tym przez koncern Honda. Dziś odwołam się do kolejnych aspektów budowania relacji z dostawcami, które ten gigant motoryzacyjny wypracowywał w latach 80.

Zamawiając na przykład części do budowy skrzynki biegów do poszczególnych modeli aut, Honda dzieliła zamówienia pomiędzy pojedynczych dostawców. Dany dostawca zaopatrywał więc koncern tylko w pewnym obszarze jego działalności. Z punktu widzenia własnej produkcji, dostawca byłby w stanie obsłużyć dostawy części dla więcej niż jednego modelu aut. Z punktu widzenia Hondy, taki podział zamówień, umożliwiał stałą kontrolę jakości przy jednoczesnym zachowaniu równowagi konkurencyjnej pomiędzy dostawcami.

Cross Sourcing – krzyżowe pozyskiwanie źródeł dostaw

Przykład Hondy jest ilustracją strategii nazywanej Cross Sourcingiem, czyli krzyżowym pozyskiwaniem dóbr i usług. Kupujący składa zamówienia na dany produkt czy usługę u pojedynczych dostawców – każdy z nich odpowiada za dostawy w określonym obszarze, nawet, jeśli dostawy te dotyczą tego samego asortymentu. Takie podejście pozwala na połączenie zalet Single i Multiple Sourcingu.

Niewielka liczba dostawców pozwala zapewnić jakość dostaw, budować długotrwałe relacje czy planować wspólny rozwój. Dzięki zastosowaniu podziału zamówień pomiędzy kilku dostawców, kupujący mobilizuje ich do składania konkurencyjnych ofert i dywersyfikuje ryzyko przerwania ciągłości dostaw.

Dual Sourcing – dwa źródła dostaw

Podobną strategią jest Dual Sourcing, zwany też Double Sourcing lub Sourcingiem dwuźródłowym. Założeniem tej strategii jest pozyskiwanie tego samego produktu czy usługi od dwóch różnych dostawców. Stosując taką strategię zaopatrzenia, kupujący zamawia dane dobro/usługę od dwóch dostawców, przy czym zazwyczaj większa część wolumenu przypada jednemu z nich.

W przypadku, gdy ocena jakości dostaw realizowanych przez „dostawcę-pioniera” nie będzie satysfakcjonująca, kupujący może zwiększyć wolumen zamówień do drugiego dostawcy. Taka strategia skłania dostawców do ciągłej rywalizacji, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, choć w niektórych przypadkach może ich zniechęcać, ponieważ nie gwarantuje stałej współpracy.

Zarówno podejście Cross, jak i Dual Sourcing opiera się o ocenę jakości i nawiązanie relacji z wyselekcjonowaną grupą dostawców. Rozwój współpracy z dostawcami, czy to poprzez jej rozszerzenie na nowe obszary działalności, czy też poprzez zwiększenie wolumenu dotychczasowych zamówień, uzależniony jest od wyników jej oceny.

***

Czytaj więcej o źródłach dostaw na blogu:

Jedno źródło dostaw… czyli za i przeciw Single Sourcing

Multiple Sourcing – wiele źródeł dostaw, ale sprawdzonych

 

Podobne