Firmy zbyt często trwonią czas i pieniądze na utrzymywanie nieużywanego sprzętu takiego jak samochody, sprzęt IT czy telefony komórkowe. Oczywistym  rozwiązaniem jest sprzedaż, jednak uzyskanie satysfakcjonującej ceny jest trudnością. Osiągnięcie konkurencyjnej ceny za towary, które do tej pory pochłaniały fundusze, umożliwia aukcja wyprzedażowa.

Jak działa aukcja wyprzedażowa

  1. Opracowanie strategii . Zaczynamy od zdefiniowania obszarów takich jak: asortyment, ceny oraz komunikacja organizowanej wyprzedaży.
  2. Wybór oferentów. Firmy organizują aukcje wyprzedażowe  dla wskazanych firm lub osób indywidualnych, a często tylko dla grona swoich pracowników. By zapewnić kontrolę nad tożsamością użytkowników zarejestrowanych w systemie, ważna jest możliwość nadania ograniczonego dostępu. System weryfikuje uprawnienia na podstawie adresu poczty elektronicznej.
  3. Przebieg aukcji. W trakcie aukcji potencjalni nabywcy  mają podgląd swojej aktualnej pozycji w rankingu lub wysokości wygrywającej oferty, co umożliwia im podbijanie ceny. Operator aukcji kontroluje wydarzenie „na żywo”.
  4. Automatyczna licytacja ułatwia oferentom licytację. W efekcie jej zastosowania mogą oni określić maksymalny poziom swojej oferty, a system w ich imieniu składa oferty, aż do określonej wartości.
  5. „Kup od razu” . Funkcjonalność, która umożliwia natychmiastowy zakup przedmiotu aukcji, po określonej cenie.
  6.  „Dogrywka” – Osiągnięcie maksymalnej wyceny. Aukcja nie kończy się o wyznaczonej godzinie, tylko wówczas gdy w określonym czasie nie zostanie złożona nowa oferta.

Po stronie operatora aukcji, np. w przypadku aukcji organizowanych przez Marketplanet, leży dostarczenie usługi systemu wyprzedaży,  polegającej na opracowaniu strategii wyprzedaży, kompleksowej obsługi operacyjnej oraz użyczeniu systemu informatycznego.

Firmy muszą zacząć kreatywnie dysponować środkami, które już mają. Robiąc to za pomocą nieprzemyślanych strategii, tracą. Główną korzyścią dla firmy, z organizacji aukcji jest szybka sprzedaż  i  uzyskanie konkurencyjnej ceny. Dzięki systemowi zyskuje także udokumentowane i przejrzyste przeprowadzenie wyprzedaży. Czasem operatorzy aukcji dają możliwość korzystania ze swoich baz, aby powiększyć listę potencjalnych nabywców, tak jak np Marketplanet publikuje ogłoszenie o aukcji na portal.marketplanet.pl.

Podobne