Polityka zakupów, strategia zakupów – to w tych dokumentach wyznacza się cele stawiane zakupom i określa sposoby ich osiągnięcia. Niezależnie od tego czy mówimy np. o: oszczędnościach, budowaniu partnerskich relacji z dostawcami, podniesieniu transparentności procesu wyboru dostawców przed menadżerami wdrażającymi ww. dokumenty pojawi się problem wyboru skutecznych metod realizacji wyznaczonych celów.

Dochodzimy do sedna problemu: zakupy są tak różnorodne jak potrzeby organizacji generującej zapotrzebowania zakupowe. Czy można jednolitą strategię zastosować do zakupu papieru, komputerów, zakupów directowych komponentów produkcyjnych? Odpowiedź na to pytanie moim zdaniem jest możliwa, a przynajmniej oparta na racjonalnych przesłankach jedynie wtedy gdy spojrzymy na zakupy z perspektywy asortymentowej. Podział na grupy, czy kategorie asortymentowe powinien wyznaczać nie tylko zbliżony rodzajowo asortyment, ale także specyfikę kontraktowania, zróżnicowany rynek dostawców.

Jaką rolę w tym procesie odgrywa karta strategii asortymentowej? Jest to nic innego jak forma spisania podejścia zakupów do nabywania danego asortymentu:

  • obecny i planowany wolumen,
  • dotychczasowi dostawcy,
  • możliwe do zastosowania dźwignie efektywności,
  • proponowany sposób wyboru dostawców,
  • długość umowy –

to typowe elementy karty strategii.  Już z samej zawartości karty wynika wymóg jej aktualizowania. Zmieniające się: oczekiwania klientów wewnętrznych, rynek dostawców, czy wreszcie postęp technologiczny nakazują aktualizowanie strategii zakupowej przynajmniej przed dokonaniem zakupu. Karta strategii oczywiście powinna być aktualizowana jako następstwo zmiany tejże strategii.

Podsumowując karta strategii asortymentowej powinna być niczym innym jak spisaniem finalnych efektów prac nad strategią asortymentową.

***

Zagadnieniu Karta Strategii asortymentowej jest poświęcone spotkanie z cyklu Akademia Zakupowca.

Podobne