Rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu „Grupa zakupowa jako forma dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z o.o.”. GPP w zakresie tworzenia Platformy Zakupowej współpracować będzie z Marketplanet.

O założeniach przedsięwzięcia oraz harmonogramie działań poinformowali: Joanna John-Błażyńska, Prezes Grudziądzkiego Parku Przemysłowego oraz Grzegorz Filipowski Dyrektor Działu Doradztwa Marketplanet.

Przypomnijmy, pod koniec 2012 r. Grudziądzki Park Przemysłowy podpisał z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowaniu projektu stworzenia Grupy Zakupowej. Celem przedsięwzięcia zgodnie z założeniami jest stworzenie komórki,  która umożliwi wspólny zakup towarów i usług niezbędnych dla funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Grudziądza i regionu. Wspomniane wspólne zakupy pozwolą na wykorzystanie pozycji negocjacyjnej Grupy Zakupowej – dla wielu podmiotów będzie to szansa obniżenia kosztów pozyskiwania dóbr i usług, bowiem warunki kontraktowe wynegocjowane wspólnie w wielu przypadkach obecnie są niedostępne dla poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Grupy Zakupowej. Jednocześnie wspólny zakup przyczyni się do zmniejszenia kosztów obsługi związanych z negocjacjami z dostawcą, przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu i rozliczeń

– W ramach pierwszego etapu wdrażania projektu opracujemy „Politykę Zakupową”, która stanowić będzie fundament dla efektywnej współpracy i rozdzieli odpowiedzialności w procesie zakupowym. Podmioty zainteresowane kooperacją będą mogły korzystać z wypracowanych rozwiązań i w rezultacie usprawniać swoje procesy zakupowe.  Drugi etap, czyli wdrożenie Platformy Zakupowej umożliwi efektywną komunikację oraz znacząco przyczyni się do elektronizacji zamówień w obszarze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Grudziądza i regionu – mówi Joanna John-Błażyńska, Prezes GPP.

Firmy, które przystąpią do Grupy Zakupowej zyskają możliwość automatyzacji procesu dokonywania zakupów oraz ze względu na elektroniczny charakter transakcji wzrośnie poziom transparentności procesu zakupowego. Od czerwca 2014 r. elektroniczna platforma zakupowa będzie dostępna dla podmiotów z Grupy Zakupowej, a jeszcze w tym roku przedstawione zostaną efekty prac w obszarze polityki zakupów.

Usługi doradcze w zakresie opracowania Polityki Zakupowej oraz wdrożenie narzędzia zapewni Marketplanet, która posiada doświadczenie w budowie nowoczesnych, efektywnych organizacji zakupowych z wykorzystaniem dedykowanej Platformy Zakupowej. W ramach wdrożenia Platformy firma udostępni podmiotom Grupy Portal Marketplanet grupujący dostawców i kupujących. Witryna umożliwi komunikację z GPP i jednocześnie będzie stanowić dodatkową możliwość prezentacji oferty firm z regionu, pozostałym kupującym na Platformie.

– Projekt jest niezwykle interesujący. Jego unikalność polega na połączeniu pod jednym szyldem podmiotów publicznych oraz komercyjnych, a także oferowanie im usług wspólnych zakupów, w wielu przypadkach również outsourcingu zakupów. Rezultat projektu tj. stworzenie centrum usług wspólnych na poziomie samorządowym na pewno przyniesie oszczędności kosztowe i operacyjne oraz jednocześnie przyczyni się do wzrostu poziomu standardów oferowanych dóbr – mówi Grzegorz Filipowski z  firmy Marketplanet.

Przypomnijmy, wartość projektu pn. „Grupa zakupowa jako forma dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z o.o.” to 2,6 mln zł, z czego ponad 1 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

 

Podobne