Średnio 10% czasu poświęcają pracownicy administracyjni oraz techniczni firmy na wyszukiwanie dokumentów, zarządzaniem ich obiegiem oraz archiwizacją – wynika z badań firmy ELO Digital Office Sp. z o.o. Koniec z papierami, elektroniczny obieg informacji to źródło wzrostu efektywności w firmie – to motto konferencji Gigacon, która miała miejsce 24-25 lipca 2013 r. w Warszawie.

Organizatorzy i partnerzy konferencji Gigacon zaprezentowali kompleksowe rozwiązania organizacyjne i technologiczne dla sprawnego zarządzania informacją w firmach i administracji publicznej. Kompleksowość rozwiązań polega na integracji i zarządzaniu potencjalnie wszystkimi strumieniami informacji, jakie docierają i wychodzą z przedsiębiorstwa a także wewnętrznymi procesami przetwarzania i archiwizacji. Nie można zapomnieć, że każde nawet małe, pojedyncze wdrożenie jest elementem całościowej infrastruktury informatycznej firmy.

Systemy DMS (Document Management Systems) nazywane często również CMS (Content Management System) mogą spełniać rolę integracyjną w zakresie wspólnego węzła dostępu do dokumentów przetwarzanych w różnych systemach oraz mogą efektywnie wspierać procesy ładowania ich zawartości w oparciu o inteligentne skanowanie papierowych dokumentów wejściowych. Wymierne korzyści podnoszone w czasie prezentacji na konferencji dotyczyły takich elementów kosztowych jak: ograniczenie kosztów papieru i druku dokumentów, poprawę efektywności pracowników w zakresie skrócenia czasu wyszukiwania i dostępu do dokumentów oraz ich archiwizacji.

Eliminacja papieru z działań operacyjnych przedsiębiorstw nie jest więc jedynie pogonią za działaniami proekologicznymi lecz kompleksowym działaniem zmierzających do wzrostu efektywności przepływu informacji ze szczególnym podkreśleniem spraw bezpieczeństwa ich śladowania, szybkiego dostępu oraz zarządzania dostępem.

Więcej informacji o konferencji: gigacon.org/eoif_warszawa/2013

Podobne