Jak donoszą media, w I kw. 2013 r. odnotowano w Polsce rekordową ilość 240 bankructw. Jest to jedno z najbardziej dramatycznych następstw ogólnego pogorszenia kondycji gospodarki, akcelerowane w szczególności poprzez napędzający się łańcuch zatorów płatniczych.

Czy zjawisko to ma przełożenie na strategie budowane dla poszczególnych kategorii zakupowych (asortymentowych) i czy wymaga podejmowania specjalnych działań przez osoby odpowiedzialne za zakupy w dużych organizacjach? Oczywiście tak, w stopniu adekwatnym do skali, z jaką może ono zmieniać obraz rynku dla danych kategorii.

Ryzyko w łańcuchu dostaw

Jednym z aspektów, o które należy szczególnie zadbać w takiej sytuacji jest kwestia zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, a w szczególności ryzykiem związanym z możliwością nagłej utraty dotychczasowych, sprawdzonych źródeł. Najbardziej oczywistym działaniem jest budowa strategii zapewniającej możliwie szeroką dywersyfikację dostawców. Uniezależnia to bieżącą działalność od ryzyka utraty kluczowych zasobów pochodzących z pojedynczych źródeł. Zastosowanie takiej strategii dla wszystkich grup asortymentowych okazuje się jednak często zbyt kosztowne, zbyt długotrwałe lub wręcz niemożliwe z powodów biznesowych czy technologicznych. Zwykle trzeba wtedy szukać złotego środka pomiędzy zmniejszaniem ryzyka a wzrostem kosztów/utratą korzyści.

Informacja podstawą zarządzania kategoriami zakupowymi

Podstawą do decyzji w tym zakresie jest wiarygodna informacja, które z kategorii wymagają najpilniejszego działania. Poprawne i systematyczne zarządzanie kategoriami zakupowymi powinno dostarczać informacji o stopniu ekspansji poszczególnych kategorii na ryzyko oraz ich wpływu na działalność  przedsiębiorstwa. Jest to jednak najczęściej wynik analiz „statycznych” nie uwzględniających rozwoju sytuacji makroekonomicznej i odpowiadającej jej dynamiki zmian rynku.

Dlatego szukając dzisiaj recepty na optymalne zarządzanie zakupami warto położyć szczególny nacisk na wszelkie techniki, narzędzia czy regulacje wspierające stały monitoring i analizę rynku dla poszczególnych kluczowych kategorii. Zadbanie o aktualność danych w tym zakresie może być podstawą do budowy systemu „wczesnego ostrzegania” zarówno przed możliwymi problemami w zaopatrzeniu, jak też w wersji bardziej wyrafinowanej – możliwymi szansami, które warto eksplorować.

Podobne