O ocenie rozwiązań prawnych decyduje na pewno zakres i powszechność jego stosowania.Ta oczywista prawda dotyczy w szczególności nowych rozwiązań. Takiej ocenie podlegać może dialog techniczny, adresowany do zamawiających klasycznych. Stosowanie dialogu technicznego w praktyce sprowadza się do pozyskiwania informacji od potencjalnych wykonawców, służy prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji przetargowej, w szczególności ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

W założeniu dialog techniczny powinien być stosowany kiedy zamawiający ma realny problem z prawidłowym opisem przedmiotu zamówienia. Czyli kiedy? Jestem zwolennikiem szerokiej perspektywy w tej sprawie, nie ograniczałbym dialogu technicznego do sytuacji, kiedy przedmiot zamówienia jest specjalistyczny i wymaga posiadania wiedzy technicznej. Dialog techniczny sprawdza się także w sytuacji zwyczajnie zamawiający nie ma pełnej wiedzy o przedmiocie zamówienia.

Tutaj dochodzimy do sedna rozważań. W takim szerokim ujęciu dialog techniczny sankcjonuje instytucję badania rynku poprzedzającą wszczęcie postępowania. Typowe badanie rynku, które jeśli sprowadzimy do klasycznego RFI, czyli zapytania o informację można realizować np. z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi takich jak eRFx. Oczywiście takie badanie rynku jest odformalizowane, a dialog techniczny, spełnia standardy ustawy, czyli wymaga regulaminu, sprawozdania, oceny wpływu na SIWZ itp.

Poniżej w linku przykład zastosowania w praktyce dialogu technicznego. Przedmiot zamówienia nie jest wcale skomplikowany technologicznie.

zastosowanie dialogu technicznego

Podobne